Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πηγή Ανάπτυξης

Α.Π.Ε. – Μορφές

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θεωρούνται όλες οι παρακάτω:

  • Αιολική Ενέργεια: η παραγόμενη ενέργεια που προέρχεται από την εκμετάλλευση του ανέμου
  • Ηλιακή Ενέργεια: η ενέργεια προερχόμενη από τον ήλιο και η οποία αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου
  • Υδροηλεκτρική Ενέργεια: η ενέργεια που παράγεται μέσω της μετατροπής της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδραυλικών τουρμπίνων
  • Κυματική Ενέργεια: η ενέργεια που προέρχεται από την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των κυμάτων της θάλασσας
  • Παλιρροϊκή Ενέργεια: η μηχανική ενέργεια που παράγει η περιοδική ανύψωση και πτώση της στάθμης του νερού των θαλασσών (πλημμυρίδα και άμπωτη αντίστοιχα) και η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική
  • Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού
  • Βιομάζα: Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ” το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι κατά την καύση εκλύεται CO2, αυτό συμψηφίζεται με τις ποσότητες του CO2 που απορροφήθηκε κατά τη φωτοσύνθεση. H ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας πραγματοποιείται είτε μέσω θερμικής επεξεργασίας της βιομάζας, είτε μέσω βιοαποικοδόμησης της βιομάζας, είτε μέσω φυσικής και χημικής επεξεργασίας.