Εταιρεία

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 και είναι μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις αιολικές εφαρμογές και τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Read more

Υπηρεσίες

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα ανάπτυξης, σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων ΑΠΕ.

Read more

Έργα

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα έργα τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας για λογαριασμό της, λογαριασμό των πελατών της και των συνεργατών της.

Read more

Ανεμολογικές Μετρήσεις

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της εκτίμησης του αιολικού δυναμικού παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες μετρήσεων καθώς και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των μετρήσεων.

Read more