Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πηγή Ανάπτυξης

Ηλιακή Ενέργεια

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού πραγματοποιείται από δύο κυρίως τεχνολογίες:

 

Θερμικά ηλιακά συστήματα: συστήματα τα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν πρώτα σε θερμική.

Τέτοια συστήματα είναι ηλιακά πάτα, οι ηλιακού πύργοι και τα ηλιακά παράβολα. Τα τελευταία βασίζονται στην ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ατμού, ενώ στην περίπτωση των ηλιακών πιάτων η θερμότητα μετατρέπεται σε μηχανική ισχύ μέσω θέρμανσης ενός συμπιεσμένου ρευστού και κατόπιν αφήνοντας το να διασταλεί μέσα από μια τουρμπίνα για να παραχθεί έργο.

 

Φωτοβολταϊκά: είναι συστήματα άμεσης μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αρχή λειτουργίας αυτών των συστημάτων αποτελεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται από ένα ημιαγωγό απελευθερώνει ηλεκτρόνια τα οποία παράγουν ρεύμα.

Υπάρχουν τρεις τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων:

  • μονοκρυσταλλικά, τα οποία είναι και τα πιο αποδοτικά
  • πολυκρυσταλλικά, με ευκολότερη διαδικασία κατασκευής και καλές αποδόσεις
  • άμορφα (thin film), με φθηνό κόστος κατασκευής αλλά και χαμηλές αποδόσεις