Σύνδεσμοι Συνεργατών - Υπουργείων

Σύνδεσμοι

Συνεργάτες – Επενδυτές


Υπουργεία – Οργανισμοί

 • www.rae.gr – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • www.elke.gr – Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
 • www.cres.gr - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • www.minenv.gr – ΥΠΕΧΩΔΕ
 • www.dei.gr – ΔΕΗ
 • www.ypeka.gr – Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • www.admie.gr – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • www.lagie.gr – Λειτουργός ΑΓοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • www.ewea.org – European Wind Energy Organization
 • www.eletaen.gr – Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
 • www.investingreece.gov.gr – Invest in Greece Agency
 • www.pamth.gov.gr – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • www.pkm.gov.gr – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • www.pdm.gov.gr – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • www.php.gov.gr – Περιφέρεια Ηπείρου
 • www.pthes.gov.gr – Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • www.pde.gov.gr – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • www.pin.gov.gr – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • www.pste.gov.gr – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • ppel.gov.gr – Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • www.patt.gov.gr – Περιφέρεια Αττικής
 • www.pvaigaiou.gov.gr – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • www.pnai.gov.gr – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • www.pkr.gov.gr – Περιφέρεια Κρήτης