Συνεργασίες Aιολικής Ανάπτυξης

Συνεργασίες

Οι ιδίων συμφερόντων εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. και RENEX A.E., έχουν συνεργασίες τόσο με Έλληνες (π.χ. Όμιλος Επιχειρήσεων DIONIC, ΚΑΤΩΓΙ – ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. κ.α.) όσο και με ξένους επενδυτές (CLAL S.A., MERHAV S.A., AMPAL S.A ,RENINVEST S.A.).

Η RENINVEST S.A. η οποία είναι θυγατρική της κρατικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας AZIENDA ELETTRICA TICINESE (AET) της Ελβετίας συνεργάστηκε με την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την ανάπτυξη των παρακάτω αιολικών πάρκων:

  1. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ A.Ε. ισχύος 10MW στο δήμο Οπουντίων το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία και
  2. ΚΑΡΔΙΤΣΑ-REWIND Α.Ε. ισχύος 30MW στο δήμο Αργιθέας το οποίο είναι υπό κατασκευή.