Η Αιολική Ανάπτυξη

Εταιρεία

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 και είναι μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις αιολικές εφαρμογές και τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Οι μέτοχοι, το στελεχιακό δυναμικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας μέσω εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και της πολύχρονης εμπειρίας που διαθέτουν στην ανάπτυξη, αδειοδότηση και υποστήριξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συμβάλλουν δυναμικά στην προώθηση και τη χρήση των ΑΠΕ.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ διαθέτει από το Δεκέμβριο του 2006 Εργαστήριο Μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17025: 2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ (Αριθμός Διαπίστευσης ΕΣΥΔ: 313-2) για την πραγματοποίηση μετρήσεων αιολικού δυναμικού και την ανάλυσή τους.

 

Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στην αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ έτσι ώστε τα έργα μας να αποτελούν πραγματική προσφορά στην κοινωνία.

Σκοπός της εταιρίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων ΑΠΕ συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακά μέλλοντος. Παράλληλα συνεισφέρουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του αποτυπώματος άνθρακα αξιοποιώντας το πλούσιο δυναμικό της χώρας μας.

Οι αξίες βάσει των οποίων δραστηριοποιούμαστε διέπονται από τους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας. Έτσι, η εταιρεία με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, με αποτελεσματικότητα, με καινοτόμες ιδέες και περιβαλλοντική συνείδηση, προσφέρει υπεύθυνη ανάπτυξη έχοντας ως γνώμονα τον κοινωνικό προσανατολισμό και καθημερινή πρακτική την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

 

Βασικοί άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζει η εταιρεία είναι η Αγορά, η Εργασία, το Περιβάλλον και η Κοινωνία.

Στα πλαίσια της ΕΚΕ για την κοινωνία, επιζητούμε την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη (τοπικές κοινωνίες). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των δράσεών μας.

Η απαρέγκλιτη συνήθεια της εταιρείας κατά τον σχεδιασμό των αιολικών πάρκων που προτίθεται να αναπτύξει είναι να έχει πάντοτε κατά νου την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί το υπό ίδρυση αιολικό πάρκο λαμβάνοντας πάντα υπόψη της την γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Η εταιρεία πρωτοπορεί εκφέροντας καινοτόμες προτάσεις προς δήμους για από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

 

Τέλος, η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενισχύει τη θέση της και στο εξωτερικό, διεισδύοντας σταδιακά στη διεθνή αγορά αφού αναπτύσσει συνεργασίες για επενδυτικά σχέδια κυρίως σε αιολικά πάρκα σε άλλες χώρες (Βουλγαρία Τουρκία, Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, Αλβανία και Π.Γ.Δ.Μ.).