Διαπίστευση Aιολικής Ανάπτυξης

Διαπίστευση

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. διαθέτει από το Δεκέμβριο του 2006 Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17025: 2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ (Αριθμός Διαπίστευσης ΕΣΥΔ: 313-2) για την εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου και την ανάλυσή τους.

Κάντε κλικ για να δείτε το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης: www.esyd.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ