Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα ανάπτυξης, σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων ΑΠΕ.

Αναλυτικά στον τομέα των αιολικών παρέχονται:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς, νομικούς και θεσμικούς τομείς
 • Εξεύρεση θέσεων και έλεγχος καταλληλότητας θέσεων για ανάπτυξη Α.Σ.Π.Η.Ε.
 • Πιστοποιημένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005
 • Πλήρη υποστήριξη σε όλη τη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Προσδιορισμός τύπου και μεγέθους ανεμογεννητριών σύμφωνα με το πρότυπο IEC-61400-1
 • Χωροθέτηση αιολικών πάρκων (βελτιστοποίηση, ενεργειακή αξιολόγηση, ανάλυση πεδίου ροής)
 • Μελέτες θορύβου
 • Μελέτες οπτικής όχλησης και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ορνιθολογικές μελέτες
 • Προμελέτες και οριστικές μελέτες οδοποιϊας
 • Φυτοτεχνικές μελέτες
 • Προμελέτες και μελέτες όδευσης δικτύου διασύνδεσης
 • Εξεύρεση οικοπέδου για υποσταθμό και μετρήσεις αγωγιμότητας οικοπέδου
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες για προγράμματα επιδοτήσεων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση αιτημάτων δανειοδότησης

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών παρέχονται:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς, νομικούς και θεσμικούς τομείς
 • Πλήρη υποστήριξη σε όλη τη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός Φ/Β συστημάτων
 • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού Φ/Β εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Προμελέτες και μελέτες όδευσης δικτύου διασύνδεσης
 • Σύνταξη και παρακολούθηση αιτημάτων δανειοδότησης

Και τελος, στον τομέα των μικρών ανεμογεννητριών παρέχονται:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς, νομικούς και θεσμικούς τομείς
 • Πλήρη υποστήριξη σε όλη τη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού
 • Μετρήσεις ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού